IPnett monitoring and reporting

Overvågning & rapportering

Proaktiv overvågning af jeres it-systemer.

Løbende overvågning af jeres it-løsninger sikrer, at jeres tjenester til enhver tid fungerer stabilt. Hvis I laver en overvågningsaftale med os, kan I nedbringe risikoen for systemfejl betydeligt. I vil få afdækket evt. svagheder i systemerne og får grundlag for at handle proaktivt ved behov. Overvågning & rapportering omfatter også, at I løbende modtager en funktionel driftsrapport.

Overvågning & rapportering kan leveres som selvstændig service, eller I kan vælge at lade det indgå i en mere omfattende SLA-aftale.