Beskyt virksomheden mod alle overbelastningsangreb

NetNordic har gennem lang tid kunnet tilbyde løsninger til DDoS-beskyttelse og kan nu også tilbyde dette som managed service. Vi kan hjælpe med at beskytte jeres virksomhed mod alle former for DDoS-angreb; fra de store overbelastningsangreb til de mere ukendte angreb mod systemer og applikationer, som er svære at opdage i tide.

Distributed Denial of Service

Distribuerede overbelastningsangreb (Distributed Denial of Service eller DDoS) forbinder de fleste nok med de massive overbelastningsangreb, som omtales i medierne. Men fænomenet omfatter mange former for angreb – fra de almindelig kendte overbelastningsangreb til små og mere snigende angreb. At de er små betyder dog ikke, at de er mindre alvorlige. De er blot mere sofistikerede og belaster systemer og applikationer på mere udsatte områder. Uanset angrebets form vil et det hurtigt medføre, at systemer og tjenester ophører med at fungere og bliver utilgængelige for brugerne. Dilemmaet er, at god beskyttelse mod alle typer angreb kræver to diametralt modsatte løsninger.

Overbelastningsangreb

Fuldgyldig beskyttelse mod de traditionelle overbelastningsangreb forudsætter stor – for ikke at sige enorm – kapacitet i form af de forbindelser og systemer, som skal eliminere uønsket trafik. Dette håndteres bedst i store centrale systemer, som f.eks. i Skyen. I modsætning til de massive angreb er de små, snigende angreb i betydeligt sværere at opdage. Og det bliver absolut ikke nemmere i systemer, som er skabt til at håndtere store mængder trafik. De små angreb passerer så at sige ‘under radaren’. Så i dette tilfælde kræves der dedikeret udstyr, som hele tiden kan analysere trafikken til det beskyttede objekt for dermed at kunne identificere og begrænse et angreb.

Beskyttelse mod alle typer DDoS-angreb

NetNordic DDoS Protect

NetNordic DDoS Protect er en markedsførende tjeneste, hvor vi integrerer begge metoder for at give bedst mulige beskyttelse mod alle former for DDoS-angreb. Beskyttelsen omfatter også de stadigt mere almindelige kombinerede angreb, hvor flere forskellige teknikker benyttes samtidig. 

NetNordic DDoS Protect justeres til den unikke trafikprofil for de objekter, som skal beskyttes. Tjenesten analyserer al trafik til de beskyttede objekter og identificerer automatisk et muligt angreb. Begrænsning af angrebet startes også automatisk: Ved mindre angreb begrænses og renses trafikken direkte, mens trafikken ved større angreb styres om til en cloud-baseret infrastruktur for rensning. Vi benytter teknikker fra markedsledende producenter for at skabe den absolut bedste beskyttelse. 

Uafhængig og redundant

NetNordic DDoS Protect kan benyttes helt uafhængig af, hvilken internetleverandør I har aftale med. Tjenesten kan også etableres redundant på tværs af flere internetleverandører. I modtager løbende rapport med driftsstatus og tilbagemelding om evt. modforanstaltninger og i givet fald angrebets art, mål og tidspunkt. Dette giver grundlag for stadig tilpasning og evt. beslutning om ændringer af tjenestens udformning. 

I bestemmer selv, hvilke systemer som skal beskyttes: netværksobjekter, servere eller applikationer. Alle systemer, som kommunikerer via IP, kan indgå. Ved installationen foretages en indkøring med justering til hver af de valgte objekters unikke trafikprofil. Og for hele tiden at kunne yde optimal beskyttelse, bliver der løbende foretaget kontrol og evt. genjustering. Nye objekter kan selvfølgelig lægges ind under tjenesten i takt med ændringer i det individuelle miljø. 

NetNordic DDoS Protect giver beskyttelse mod alle former for DDoS-angreb

En nem løsning, hvor du kan kombinere en eller flere DDoS Protection-systemer (on-site enheder med kapacitet fra 100 Mbps) med en cloud-service, der giver fra 100 Mbps renset trafik.

Fuld DDoS-beskyttelse med on-site enheder og cloud-service:

  • 24/7-drift
  • Installation og konfiguration
  • Kundetilpassede alarmniveauer
  • Løbende opdatering af angrebssignaturer
  • Automatisk begrænsning af angreb
  • Rapportering om status og tiltag

Kontakt os for mere information om NetNordic DDoS Protect!

Navn (nødvendig)

E-mail (nødvendig)

Emne

Din besked